Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Prijzen

Artikel 3 Levering

Artikel 4 Betaling

Artikel 5 Verzendkosten

Artikel 6 Zichttermijn/ herroepingsrecht

Artikel 7 Afbeeldingen en specificities

Artikel 8 Overmacht

Artikel 9 Garantie

Artikel 10 Vragen/suggesties/klachten

Artikel 11 Privacy

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Artikel 13 Wijziging algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden wanneer u een bestelling plaatst in onze webwinkel.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, overeenkomsten en bestellingen van Bysiz.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze voorwaarden. Bysiz behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bysiz erkend.

1.4 Bysiz garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 2. Prijzen

2.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren

binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad

leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan een mail toegestuurd. U heeft dan de keuze om de bestelling te laten vervallen of eventueel te wachten op uw artikel.

Mocht het uiteindelijk echt niet meer leverbaar zijn dan krijgt u ook bericht komt uw bestelling te vervallen en wordt het bedrag teruggestort.

Ons streven is dat de bestelde producten binnen 1-3 werkdagen worden geleverd. Mocht het anders zijn dan staat het vermeld in uw mail.

Bij de producten die niet op voorraad zijn, staat de levertijd afzonderlijk vermeld.

 

3.2 Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.3 Alle op de internetsite vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en zijn derhalve niet bindend. Ze worden louter

als aanwijzing aangegeven. Aan de genoemde levertermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Geen

enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten

voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

3.4 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra

kosten.

3.5 Bysiz heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen wordt het door de koper betaalde bedrag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald. Dit kan via Ideal en overschrijving op onze rekening.

Nadat u een bestelling geplaatst hebt, ontvang u automatisch een orderbevestiging per mail. In deze bevestiging ziet u uw

bestelling inclusief BTW en verzendkosten. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze

bankrekening, wordt uw bestelling in behandeling genomen. Als de bestelling verzonden is, krijg u daarvan bericht.

 

Artikel 5. Verzendkosten

5.1 Bysiz verstuurt de pakketten via Post NL (al naar gelang de grootte van het pakket) en berekent hiervoor een

vast tarief vanaf € 4,95 in Nederland.

Deze kosten staan niet alleen voor de verzending van het pakket, maar ook voor het verpakkingsmateriaal en de

bijbehorende handelings- en administratiekosten.

5.2 Bij bestellingen vanaf € 100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht, tenzij het buiten Nederland is. Bysiz verzendt de artikelen met de uiterste zorg. Verzendingen zijn te allen tijde voor risico van de koper. Wij zijn niet

aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken aan de artikelen.

 

Artikel 6. Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkoop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de

afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden

te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van

deze termijn de geleverde zaken niet aan Thuis trendz heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden,

alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk via mail

melding te maken naar Bysiz. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,

bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de

originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken

door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin

van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Bysiz er zorg voor dat binnen 30 dagen

na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de

afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

6.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier

geen invloed heeft.

- goederen op bestelling.

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben.

- goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel

kunnen bederven of verouderen.

- sale/afgeprijsde artikelen.

6.4 Sale of uitverkoop artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

Artikel 7. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen, etc. en onder andere gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,

afbeeldingen van etiketten, etc. op de site gelden slechts bij benadering,

zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de

redelijkheid vereist.

 

Artikel 8. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille

van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of

tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs,

werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs

indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Artikel 9. Garantie

9.1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag

verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik,

voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

9.2. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

9.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak

verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper

(alvorens over te gaan tot terugzending aan Bysis deze gebreken onmiddellijk per mail te melden binnen 24 uur).

9.4 Retour versturen is geheel op eigenkosten.

 

Artikel 10. Vragen/suggesties/klachten

Voor vragen, suggesties, klachten of specifieke wensen kun u contact met ons opnemen via e-mail: info@thuistrendz.nl. Je ontvangt binnen 24 uur een reactie.

 

Artikel 11. Privacy

11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en communicatie met de klant.

11.2 Bysiz respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling

van haar persoonlijke gegevens.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Bysiz is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik altijd

de aanwijzingen op de verpakking of op het artikel of raadpleeg onze website.

 

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

Bysiz houdt zich het recht voor, indien nodig, om de algemene voorwaarden te wijzigen. 

© 2017 - 2019 BYSIZ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel